Právní ujednání

Nekomerční rozmnožování a rozšiřování je výslovně povoleno s uvedením zdroje: Jméno autora [je-li uvedeno], Praha archeologická: Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy, URL [přístup].

Dílo je chráněno licencí: „Creative Commons Attribution – Noncommercial – No Derivate Works 3.0 Unported Licence“

Údaje uvedené na internetových stránkách praha-archeologicka.cz a praha-archeologicka.eu sdružují výsledky probíhajících nebo již ukončených výzkumných vědeckých projektů. Nelze proto zaručit, že všechny informace jsou aktuální ke dni, kdy si je prohlížíte.

Vyjádření o aktuální situaci v oblasti památkové péče a ochrany archeologického dědictví na území Hlavního města Prahy vám může poskytnout Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. (Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana) a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (Na Perštýně 356/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město).