O webu

Webový portál Praha-archeologicka.cz byl vytvořen v rámci projektu programu NAKI MK ČR Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy DF13P01OVV014 (2013-2017) ve spolupráci Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. a Národního památkového ústavu, ú.o.p. v Praze. Je informačním portálem pražské archeologie, umožňujícím rychlý tok informací mezi odbornou i širokou veřejností.

Aktuálnost informací a pravidla využívání zveřejněných informací – viz Právní ustanovení.

Portál je součástí Velké výzkumné infrastruktury Archeologický informační systém ČR. Sekce Zkoumané plochy (Mapa archeologických dokumentačních bodů) je extenzí informačního systému Archeologická mapa České republiky vytvořenou pro prostředí městských intravilánů a lokalit se zvlášť složitým stratigrafickým vývojem.

Koncepce a funkcionalita webu: I. Boháčová – J. Hasil – J. Podliska

Technické řešení a podpora: SmartGIS s.r.o.